Súťaž o lístky do Thermal Parku Šírava

Súťaž trvá od 13. 7. 2018 do 20. 8. 2018

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto nakúpi FRESH krmiva pre psov a mačky v hodnote min 3,00€  na jednom pokladničnom doklade bez ohľadu na stupňovitosť, v niektorej z maloobchodných prevádzok siete FRESH. Na zadnú stranu pokladničného dokladu obsahujúceho  FRESH krmivo pre psov a mačky v hodnote min. 3,00  uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, vlastnoručný podpis,  prípadne tel. kontakt. Takýto pokladničný doklad zašle na adresu: FRESH, Textilná 1, 040 12 Košice pričom na obálke uvedie názov súťaže „Thermal Park. Odoslaná zásielka môže obsahovať viacero pokladničných dokladov, do žrebovania bude zaradený každý pokladničný doklad súťažiaceho, ktorý obsahuje výrobky FRESH krmiva pre psov a mačky v hodnote min 3,00€   na jednom pokladničnom bločku.

Zoznam výhercov

Súťaž o lístky do Thermal Parku Šírava

1. Martina P. Giraltovce; predajňa: MAKOS a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Dukelská 58/65, 087 01 Giraltovce,

2. Marián B. Dubnica nad Váhom; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina, prevádzka: Centrum 1 49/167, 018 41 Dubnica nad Váhom,

3. Miroslava B. Prievidza; predajňa: MILIS, s.r.o., P. Dobšinského 12/6, 971 01 Prievidza, prevádzka: Veľkonecpalská 67, 971 01 Prievidza,

4. Kveta Dz. Košice - Šaca; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Železiarenská 80, Šaca,

5. Stela V. Bačka;  predajňa: Bartolomej Balogh – BALEX, Petöfiho 79, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Hlavná 198, Kráľovský Chlmec,

6. Mária P. Vyšná Myšľa;  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Važecká 8, 040 12 Košice, 

7. Miroslav B. Košice;  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Tr. L. Svobodu 8, Košice, 

8. Anna D. Žilina;  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina, prevádzka: Bagarova 1545, 010 01 Žilina,

9. Beáta G. Veľké Kapušany;  predajňa: Jozef Popčák POMAJ, Centrum 923/28, 079 01 Veľké Kapušany, prevádzka: Hlavná 48, 079 01 Veľké Kapušany,

10. Milan K. Novosad predajňa: Vladimír Karička, Lipová 420/80, 076 03 Hraň, prevádzka: Lipová 431, 076 03 Hraň,

11. Jana V. Čaňa;  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Mlynská 27 Košice,

12. Elena S. Veľké Rovné;  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina, prevádzka: Veľké Rovné 617, 013 62 Veľké Rovné,

13. Ján S. Považská Bystrica;  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina, prevádzka: Sládkovičova 887/1, 017 01 Považská Bystrica,

14. Ján Sz. Dubovec;  predajňa: Norbert Balázs – NM – ZEL, 980 50 Včelince č. 66, prevádzka: Mierová č. 18, 982 01 Tornaľa,

15. Katarína H. Košice – Šaca; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Železiarenská 80, Šaca, 

16. Diana B. Zemplín; predajňa: Agnesa Fráterová, 076 34 Zemplín 72, prevádzka: Zemplín 72,

17. Mária Sz. Košice – Šaca; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Železiarenská 80, Šaca, 

18. Pavol M. Kendice; predajňa: MAKOS a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Dlhý rad 1, 085 01 Bardejov,

19. Mária B. Orlov; predajňa: Ján Staš, Letná 1080/36, 064 01 Stará Ľubovňa, prevádzka: Orlov 126, 065 43 Orlov,

20. Silvia K. Ruskov; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Čordákova 2, Košice, 

21. Miroslava M. Žilina; predajňa: V.M.Marlex, s.r.o., Komenského 13/54, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prevádzka: Mäso Višňové, Višňové 368, 013 23 Višňové,

22. Mária M. Predajná; predajňa: SK Caterins, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Potraviny FRESH, Bečov 141, 976 63 Predajná,

23. Mária Sz. Košice – Šaca; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Železiarenská 80, Šaca, 

24. Anna D. Žilina; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina, prevádzka: Bagarova 1545, 010 01 Žilina,

25. Ladislav T. Tornaľa; predajňa: Norbert Balázs – NM – ZEL, 980 50 Včelince č. 66, prevádzka: Mierová č. 18, 982 01 Tornaľa,

26. Beáta M. Čaňa; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Hraničná 2C, 040 17 Košice, 

27. Mária S. Košice; predajňa: Alžbeta Matisová, Nová 15, 044 10 Geča, prevádzka: Podbeľova 1, 040 17 Šebastovce,

28. Paulína M. Spišský Hrušov;  predajňa: Jozef Papcun, Hlavná 1072/2, 053 42 Krompachy, prevádzka: Gorazdova 19, 052 01 Spišská Nová Ves,

29. Valéria H. Čeľovce  predajňa: Obchodné centrum ADRIANA s.r.o., M.R.Štefánika 2323, 075 01 Trebišov,

30. Ján M. Viničky, predajňa: Renáta Juhászová, Pavlovo 199, 076 35 Svätá Mária, prevádzka: Hlavná 124/57, Viničky,

31. Mária P. Vyšná Myšľa; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Važecká 8, 040 12 Košice,

32. Stela V. Bačka;  predajňa: Bartolomej Balogh – BALEX, Petöfiho 79, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Hlavná 198, Kráľovský Chlmec,

33. Ján Sz., Dubovec  predajňa: Norbert Balázs – NM – ZEL, 980 50 Včelince č. 66, prevádzka: Mierová č. 18, 982 01 Tornaľa,

34. Renata J. Sirník  predajňa: Vladimír Karička, Lipová 420/80, 076 03 Hraň, prevádzka: Lipová 431, 076 03 Hraň,

35. Jana H. Úbrež; predajňa: Peter Poprík, 072 01 Pozdišovce 123, prevádzka: Michalovská 6/A, 073 01 Sobrance,

36. Miroslav B. Košice; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Tr. L.Svobodu 8, Košice, 

37. Mária B. Orlov  predajňa: Ján Staš, Letná 1080/36, 064 01 Stará Ľubovňa, prevádzka: Orlov 126, 065 43 Orlov,

38. Mária Sz. Košice – Šaca;  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Železiarenská 80, Šaca, 

39. Ján F. Dobšiná; predajňa: Skalská Mária, Nová 778/19, 049 25 Dobšiná, prevádzka: Potraviny Jarková 370, 049 25 Dobšiná,

40. Diana B. Zemplín; predajňa: Agnesa Fráterová, 076 34 Zemplín 72, prevádzka: Zemplín 72,

41. Julka B. Košice; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Čordákova 2, Košice,

42. Martina B. Slovenská Ľupča;  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Potraviny FRESH Bečov 141, 976 63 Predajná,

43. Božena M. Malé Ozorovce;  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Nám. Cyrila a Metoda, 078 01 Sečovce,

44. Ladislav T. Tornaľa; predajňa: Norbert Balázs – NM – ZEL, 980 50 Včelince č. 66, prevádzka: Mierová č. 18, 982 01 Tornaľa,

45. Mgr. Lenka S. Trebišov; predajňa: Obchodné centrum ADRIANA s.r.o., M.R.Štefánika 2323, 075 01 Trebišov,

46. Natália P. Košice; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Myslavská 196, 040 16 Košice,

47. Štefan H. Vranov nad Topľou;  predajňa: Pekáreň ILaS – 78 s.r.o., Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou,

48. Bc. Dana S. Klátova Nová Ves;  predajňa: Anton Mikuláš – Potraviny Vesna, 958 44 Klátova Nová Ves 511, prevádzka: 958 44 Klátova Nová Ves 45,

49. Štefánia O. Košice;  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH, Tr. L. Svobodu 8, Košice,

50. Beáta G. Veľké Kapušany;  predajňa: Jozef Popčák POMAJ, Centrum 923/28, 079 01 Veľké Kapušany, prevádzka: Hlavná 48, 079 01 Veľké Kapušany

Fresh leták

Akciové letáky

pre stredné a západné Slovensko

Zobraziť

Všetky práva vyhradené

Vyrobilo tangled s.r.o.