Ochutnaj nový Kozel 10 a vyhraj!

Súťaž trvá od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020

Ochutnaj nový Kozel 10 a vyhraj!

Zoznam výhercov

Ochutnaj nový Kozel 10 a vyhraj!

- 20 x Voucher Hej.sk v hodnote 100,- €: -----------------------------------------------------------------------

1. Pavol Š. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Americká trieda 11, 040 13 Košice,-

2. Valéria K., Bardejov  predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Partizánska 44, 085 01 Bardejov, -------------------------------

3. Richard B.  Košice  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Hraničná 2C, 040 17 Košice, --------

4. Ján S., Košice  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Kuzmányho 29, 040 01 Košice,-------------------------

5. Ing. Martina K. Košice, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Tr. L. Svobodu 8, 040 22 Košice,--------------------------------------------------

6. Petra G. Ban. Bystrica,; predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Sládkovičova 56, 974 05 Banská Bystrica, -------------

7. Alfonz J. Košice ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Pod šiancom 1D, 040 01 Košice,-------------------------------------

8. Ivan Ch. Klenovec, predajňa: Jana Csintalanová, Železničná 35, 979 01 Rimavská Sobota, prevádzka: 9.Mája – Potraviny ABC 856, 980 55 Klenovec,-

9. Stela V. Bačka,  predajňa: Bartolomej Balogh – BALEX, Š. Petöfiho 1198/79, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Hlavná 1162/198, 077 01 Kráľovský Chlmec, -------------------------------------------

10. Dagmar Z. Banská Bystrica, predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Sládkovičova 56, 974 05 Banská Bystrica, -----

11. Ladislav T Tornaľa,  predajňa: Norbert Balázs – NM – ZEL, Včelnice 66, 980 50 Včelince, prevádzka: Mierová 18, 982 01 Tornaľa, ---------------------------

12. Ľubica F. Šajdíkove Humence  predajňa: Peter Jediný, Sotinská 1345/25, 905 01 Senica, prevádzka: Šajdíkove Humence 209, 906 07 Šajdíkove Humence, ---

13. Mária K.  Lemešany,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Americká trieda 11, 040 13 Košice,-

14. Ľudovít P. Michalovce,  predajňa: PEKÁREŇ ILaS s.r.o., Strojárska 2740, 069 01 Snina,-----------

15. Ľuboš K. Družstevná pri Hornáde,  predajňa: Bohumil Ondruš – BONUS, Mierová 11, Rozhanovce 044 42, prevádzka: MUDr. Hoffmanna 3, Kostoľany nad Hornádom 044 43, ---------------

16. Mária Z. Dubová pri Modre,  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Okružná 97/1, 022 21 Čadca, --------------

17. Monika J. Kráľ. Chlmec,; predajňa: Bartolomej Balogh – BALEX, Š. Petöfiho 1198/79, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Hlavná 1162/198, 077 01 Kráľovský Chlmec, -----------------------------

18. Robert K. Dobrá,  predajňa: Bartolomej Balogh – BALEX, Š. Petöfiho 1198/79, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Hlavná 1162/198, 077 01 Kráľovský Chlmec, -------------------------------------------

19. Tomáš B. Čebovce,; predajňa: FARKAS + spol. s r.o., Hroznová 8, 991 28 Vinica, prevádzka: Nekyjská 429, 991 28 Vinica, -------------------------

20. Monika G., Lazany,  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: M.R.Štefánika 25, 971 01 Prievidza, --------------------------

 

- 40 x Voucher Hej.sk v hodnote 50,- €: -------------------------------------------------------------------------

1. Petra G. Ban. Bystrica,  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Sládkovičova 56, 974 05 Banská Bystrica, -------------

2. Ivan Z. Banská Bystrica,  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Sládkovičova 56, 974 05 Banská Bystrica, -------------

3. Zlatica H. Ružomberok,  predajňa: Ing. Ondrej Kliment MARKET ABC, Ružiná 13, 985 52 Ružiná, prevádzka: Ružiná 177, 985 52 Ružiná,--

4. Ing. Jana B., Zavar  predajňa: VELAPEK s.r.o., Váhovce 554, Váhovce 925 62, prevádzka: Šúrovce 53, Šúrovce 919 25, -------------

5. Stela V. Bačka,  predajňa: Bartolomej Balogh – BALEX, Š. Petöfiho 1198/79, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Hlavná 1162/198, 077 01 Kráľovský Chlmec, -------------------------------------------

6. Mariana Č. Stropkov  predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Hlavná 27, 091 01 Stropkov, ------------------------------------------------

7. S. Elena,  Nemecká  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Janka Kráľa 35, 976 97 Nemecká, -----------------------

8. Andrea Ch. Klenovec,  predajňa: Jana Csintalanová, Železničná 35, 979 01 Rimavská Sobota, prevádzka: 9.Mája – Potraviny ABC 856,   980 55 Klenovec,--------------------------------------------------

9. Andrea S. Spišské Vlachy, ; predajňa: Jozef Papcun, Hlavná 1072/2, 053 42 Krompachy, prevádzka: SNP 27, 053 61 Spišské Vlachy, --------------------------

10. Martina V. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Trieda SNP 88, 040 11 Košice,------

11. Mgr. Matej B. Banská Bystrica  predajňa: FARKAS + spol. s r.o., Hroznová 8, 991 28 Vinica, prevádzka: Nekyjská 429, 991 28 Vinica, ----------------------

12. RNDr. Bertalan J. Kráľ. Chlmec, predajňa: Denisa Pandiová, Záhradná 36/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Kapušanská 2820, 077 01 Kráľovský Chlmec, ------------------------------------------

13. Ing. Gabriel T. Prešov,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Justičná 13, 080 01 Prešov, ----------

14. Anna V. Snina, ; predajňa: PEKÁREŇ ILaS – 18 s.r.o., Prof. Hlaváča 1885/9, 071 01 Michalovce,

15. František P. Brezno predajna : SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Májového povstania českého ľudu 2836/55, 977 01 Brezno, ----

16. Ivana K. Bardejov  predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Partizánska 44, 085 01 Bardejov, -------------------------------

17. Mgr. Monika O., Banská Bystrica; predajňa: FARKAS + spol. s r.o., Hroznová 8, 991 28 Vinica, prevádzka: Nekyjská 429, 991 28 Vinica, ----------

18. Jozef M., Kráľovský Chlmec predajňa: Denisa Pandiová, Záhradná 36/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Kapušanská 2820, 077 01 Kráľovský Chlmec, ------------------------------------------

19. Mgr. Monika O. Banská Bystrica,; predajňa: FARKAS + spol. s r.o., Hroznová 8, 991 28 Vinica, prevádzka: Nekyjská 429, 991 28 Vinica, ----------

20. Marianna V., Klenovec ; predajňa: Jana Csintalanová, Železničná 35, 979 01 Rimavská Sobota, prevádzka: 9.Mája – Potraviny ABC 856,   980 55 Klenovec,--------------------------------------------------21. RNDr. Bertalan J. Kráľ. Chlmec, 62/198, 077 01 Kráľovský Chlmec, -----------------------------------

22. Robert K. Dobrá, predajňa: Bartolomej Balogh – BALEX, Š. Petöfiho 1198/79, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Hlavná 1162/198, 077 01 Kráľovský Chlmec, -------------------------------------------

23. Anna H. Košice; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Tr. L. Svobodu 8, 040 22 Košice,----

24. Janka P. T. Štiavnička; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Záborského 12, 036 01 Martin, -------------------------

25. Peter M. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Kuzmányho 29, 040 01 Košice,--------------------

26. Zuzka D. B. Bystrica, ; predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Bečov 141, 976 63 Predajná, ----------------------

27. Stela V. Bačka; predajňa: Bartolomej Balogh – BALEX, Š. Petöfiho 1198/79, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Hlavná 1162/198, 077 01 Kráľovský Chlmec, -------------------------------------------

28. Roman Ch. Ban. Bystrica; predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Senická cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, -------------------------

29. Mária P. Brusno,; predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Bečov 141, 976 63 Predajná, -----------------------------

30. Marianna G. Vojkovce ; predajňa: Jozef Papcun, Hlavná 1072/2, 053 42 Krompachy, prevádzka: Trangusova 447, 053 42 Krompachy, -----------------------------

31. Erik D. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Hronská 14, 040 11 Košice,---------------------

32. Adrián K. Družstevná pri Hornáde,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Armádneho generála Svobodu 25, 080 01 Prešov, ----------------

33. Miroslav B. Košice, ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Tr. L. Svobodu 8, 040 22 Košice, ---

34. Milan K. Brezno ; predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Májového povstania českého ľudu 2836/55, 977 01 Brezno, ----

35. F. Ján, Liptovský Mikuláš ; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Nábrežie Dr. A. Stodolu 4046, 031 01 Liptovský Mikuláš, -----------------------------------------------------

36. Róbert I Prievidza,  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Dlhá 42, 971 01 Prievidza, -----------------------------------

37. Miroslav S. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Muškátová 9, 040 11 Košice,---------

38. Matúš K., Brezno ; predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Májového povstania českého ľudu 2836/55, 977 01 Brezno, ----

39. Ján S. Košice predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Ul. Boženy Němcovej 28, 040 01 Košice, -------

40. Patrik G. Ťahanovce ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Americká trieda 11, 040 13 Košice, ---------------------------------------------------------------

 

- 100 x taška s logom Kozel: ---------------------------------------------------------------------------------------

1. Peter M. Košice, ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Važecká 8, 040 12 Košice,-------------------------------

2. Miriam M. Svinia, ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Solivarská 1C/14839, 080 01 Prešov, -------------------------------------------------------------

3. Ján V. Gemerská Hôrka predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Železničná 865, 049 11 Plešivec, -----------------

4. Petra H. Poloma,  predajňa: Bibiana Knutová, Šarišské Dravce 167, 082 73 Šarišské Dravce, prevádzka: Šarišské Dravce 349, 082 73 Šarišské Dravce, -----------------------------------------------------

5. Ľudmila P.T. Štiavnička predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Jána Fraňa 18, 036 01 Martin, ---------------------------

6. Radoslav P. Košice, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Kuzmányho 29, 040 01 Košice,------

7. D. Mariana,  Prečín  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: (%MD_ULICA%), 017 01 Považská Bystrica, --------------

8. Stela V. Bačka, ; predajňa: Bartolomej Balogh – BALEX, Š. Petöfiho 1198/79, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Hlavná 1162/198, 077 01 Kráľovský Chlmec, -------------------------------------------

9. Robert K. Dobrá,  predajňa: Bartolomej Balogh – BALEX, Š. Petöfiho 1198/79, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Hlavná 1162/198, 077 01 Kráľovský Chlmec, -------------------------------------------

10. Ladislav B. Košice, ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Kuzmányho 29, 040 01 Košice,------

11. Denisa D. Kráľovský Chlmec, ; predajňa: Judita Siposová – AGÁT, L. Kossutha 89/606, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Ibrányiho 55/1253, 077 01 Kráľovský Chlmec, ----------------------------12. Jana H. Trstená, ; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: sídl. Západ 1147, 028 01 Trstená, ------------------------------

13. Mgr. Júlia H. Prievidza,; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: M. Gorkého 38, 971 01 Prievidza, --------

14. Ján S. Prešov, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Justičná 13, 080 01 Prešov, ----------

15. D. Martin, Prečín predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: (%MD_ULICA%), 017 01 Považská Bystrica, --------------

16. M Pavol, Hybe; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: M.M.Hodžu 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, -----------------

17. Andrea Ch Klenovec,; predajňa: Jana Csintalanová, Železničná 35, 979 01 Rimavská Sobota, prevádzka: 9.Mája – Potraviny ABC 856,   980 55 Klenovec,--------------------------------------------------

18. D. Emil,  Prečín  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: (%MD_ULICA%), 017 01 Považská Bystrica, --------------

19. Vladimír K. Veľký Šariš,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Solivarská 1C/14839, 080 01 Prešov, ---------------------------------------------

20. Anízia C. Bardejov ; predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Partizánska 44, 085 01 Bardejov, -------------------------------

21. Stanislav Č. Krásno n/Kysucou, ; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: 1. mája 1364, 023 02 Krásno nad Kysucou, ---------------------------------------------------------

22. Anna H. Poprad, predajňa: VOJTKO s.r.o., Šrobárova 2664/22, 058 01 Poprad, prevádzka: Popradskej brigády 748, 058 01 Poprad, ---------

23. Erik D. Košice, ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Muškátová 93, 040 11 Košice,------------------

24. Slavomír G. Bardejov,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Pod šiancom 1D, 040 01 Košice,----

25. P. Mária,  Michalovce, predajňa: PEKÁREŇ ILaS s.r.o., Strojárska 2740, 069 01 Snina,------------

26. Adrián K,  Družstevná pri Hornáde, ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Americká trieda 11, 040 13 Košice,----------------------------------

27. Tomáš B. Čebovce,  predajňa: FARKAS + spol. s r.o., Hroznová 8, 991 28 Vinica, prevádzka: Nekyjská 429, 991 28 Vinica, -------------------------

28. M. Pavol,  Hybe ; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: M.M.Hodžu 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, -----------------

29. Andrea Č. Bardejov, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Pod šiancom 1D, 040 01 Košice,----

30. Richard P. Michalovce,; predajňa: PEKÁREŇ ILaS s.r.o., Strojárska 2740, 069 01 Snina

31. Tomáš B. Čebovce, predajňa: FARKAS + spol. s r.o., Hroznová 8, 991 28 Vinica, prevádzka: Nekyjská 429, 991 28 Vinica, -------------------------

32. Mgr. Monika O. Banská Bystrica; predajňa: FARKAS + spol. s r.o., Hroznová 8, 991 28 Vinica, prevádzka: Nekyjská 429, 991 28 Vinica, ----------

33. Gabriela Z. Martin – Záturčie,  predajňa: Anna Bednárová, Makovického 5, 036 01 Martin, prevádzka: A. Stodolu 25, 036 01 Martin, ------------

34. Adrián K. Družstevná pri Hornáde,; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Americká trieda 11, 040 13 Košice,----------------------------------

35. Marianna S. Kamenica nad Cirochou ; predajňa: Patrícia Rošáková, Lesná 22/451, 067 83 Kamenica nad Cirochou, prevádzka: Gaštanová 12, 067 83 Kamenica nad Cirochou, ---------------------

36. Tomáš G. Martin,  KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Pavla Mudroňa 44, 036 01 Martin, -------

37. Marcela S. Košice  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Ul. Boženy Němcovej 28, 040 01 Košice,--------------------------------------------------------38. Majka F. Turčianske Teplice, ; KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Vajanského 3, 036 01 Martin, ----------------------------------

39. Dana B. Michalovce, ; predajňa: Ing. Ľubomír Surový SUREX, Iňačovce 104, 072 11 Iňačovce, prevádzka: Štefánikova 62, 071 01 Michalovce, -----

40. Peter C., Bardejov  predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Partizánska 44, 085 01 Bardejov, -------------------------------

41. Kornélia R. Tornaľa,  predajňa: Kovalčík LUX s.r.o., Mierová 138, 982 01 Tornaľa, prevádzka: Mierová 138, 982 01 Tornaľa, ----------------------------

42. Monika O., Banská Bystrica ; predajňa: FARKAS + spol. s r.o., Hroznová 8, 991 28 Vinica, prevádzka: Nekyjská 429, 991 28 Vinica, ----------

43. D. Jana,  Košice, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Jaltská 2, 040 22 Košice,--------------

44. Ivan Ch. Klenovec,; predajňa: Jana Csintalanová, Železničná 35, 979 01 Rimavská Sobota, prevádzka: 9.Mája – Potraviny ABC 856,   980 55 Klenovec,--------------------------------------------------

45. Miroslav K., Bardejov; predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Partizánska 44, 085 01 Bardejov, -------------------------------

46. Jozef M, Král. Chlmec  predajňa: Denisa Pandiová, Záhradná 36/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Kapušanská 2820, 077 01 Kráľovský Chlmec, -----------------------------------------------------

47. Marek G. Ban. Bystrica,  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Sládkovičova 56, 974 05 Banská Bystrica, -------------

48. Juraj K. Krompachy,  predajňa: Jozef Papcun, Hlavná 1072/2, 053 42 Krompachy, prevádzka: Trangusova 447, 053 42 Krompachy, --------------------

49. Mgr. Monika O., Banská Bystrica ; predajňa: FARKAS + spol. s r.o., Hroznová 8, 991 28 Vinica, prevádzka: Nekyjská 429, 991 28 Vinica, ----------

50. Andrea Ch. Klenovec,  predajňa: Jana Csintalanová, Železničná 35, 979 01 Rimavská Sobota, prevádzka: 9.Mája – Potraviny ABC 856,   980 55 Klenovec,--------------------------------------------------

51. Anna H. Poprad, ; predajňa: VOJTKO s.r.o., Šrobárova 2664/22, 058 01 Poprad, prevádzka: Popradskej brigády 748, 058 01 Poprad, ---------

52. Libuša H. Trstená ; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: sídl. Západ 1147, 028 01 Trstená, ------------------------------

53. Peter C. Bardejov  predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Partizánska 44, 085 01 Bardejov, -------------------------------

54. Ivan Ch. Klenovec,  predajňa: Jana Csintalanová, Železničná 35, 979 01 Rimavská Sobota, prevádzka: 9.Mája – Potraviny ABC 856,   980 55 Klenovec,--------------------------------------------------

55. Tomáš A, Gemerský Jablonec  predajňa: Július Kovács, Gemerský Jablonec 122, 980 35 Gemerský Jablonec, prevádzka: Gemerský Jablonec 211, 980 35 Gemerský Jablonec, --------------------

56. Miroslava Č., Iliašovce ; predajňa: Jozef Papcun, Hlavná 1072/2, 053 42 Krompachy, prevádzka: Gorazdova 19, 052 01 Spišská Nová Ves, ------------------------

57. Anna B. Turčianske Teplice,  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Pavla Mudroňa 44, 036 01 Martin, -------

58. Ivan Z, Banská Bystrica,  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Sládkovičova 56, 974 05 Banská Bystrica, -------------

59. Natália P. Košice, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Myslavská 196, 040 16 Košice,------

60. Viera M. Slanec  predajňa: Progres Company s.r.o., Kalša 237, 044 18 Kalša, prevádzka: Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, ---------------------------------

61. Adrián K. Družstevná pri Hornáde,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Bukovecká 4, 040 12 Košice,-

62. Lukáš L. Vojkovce  predajňa: Jozef Papcun, Hlavná 1072/2, 053 42 Krompachy, prevádzka: Trangusova 447, 053 42 Krompachy, ---------------------------------------

63. Bibiána Ch. Bardejov, ; predajňa: Mgr. Katarína Lazorová – Agrolaz, Ťačevská 2742/42, 085 01 Bardejov, prevádzka: Ťačevská 2742/42, 085 01 Bardejov, ----------------------------------------------------

64. Ing. Gabriel T. Prešov,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Justičná 13, 080 01 Prešov, ----------

65. Ildiko M. Kráľovský Chlmec ; predajňa: Denisa Pandiová, Záhradná 36/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Kapušanská 2820, 077 01 Kráľovský Chlmec, ------------------------------------------66. Miroslav R. Veľké Rovné,  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Komenského 5, 014 01 Bytča, -------------

67. Oľga K. Veľký Šariš,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Solivarská 1C/14839, 080 01 Prešov, -------------------------------------------------------------

68. Veronika B. Trebišov, ; predajňa: Obchodné centrum ADRIANA s.r.o., M. R. Štefánika 2323, 075 01 Trebišov, ------------------------------------------

69. P. Ľudovít, Michalovce, ; predajňa: PEKÁREŇ ILaS s.r.o., Strojárska 2740, 069 01 Snina,----------

70. Emília H. Jalovec . predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: M.M.Hodžu 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, ----------

71. Slavomír G. Bardejov, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Justičná 13, 080 01 Prešov, ----------

72. Miroslav B.  Košice, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Tr. L. Svobodu 8, 040 22 Košice, ---

73. Florian J. Kráľ. Chlmec, ; predajňa: Denisa Pandiová, Záhradná 36/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Kapušanská 2820, 077 01 Kráľovský Chlmec, ----------------------------------------------------

74. M. Pavol,  Hybe  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: M.M.Hodžu 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, -----------------

75. Mária M., Bardejov predajňa: Mgr. Katarína Lazorová – Agrolaz, Ťačevská 2742/42, 085 01 Bardejov, prevádzka: Ťačevská 2742/42,  085 01 Bardejov, ---------------------------------------------------

76. Ján S,  Košice ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Ul. Boženy Němcovej 28, 040 01 Košice,--------

77. Peter C. Košice, predajňa : LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Povstania českého ľudu 3, 040 22 Košice,-------------

78. Mária K. Lemešany,; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Bukovecká 4, 040 12 Košice,---------

79. Júlia B. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Pod šiancom 1D, 040 01 Košice,----

80. Róbert Č. Iliašovce ; predajňa: Jozef Papcun, Hlavná 1072/2, 053 42 Krompachy, prevádzka: Gorazdova 19, 052 01 Spišská Nová Ves, ----------------------------------

81. Mariana Č. Stropkov; predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Hlavná 27, 091 01 Stropkov, -------------------------------------

82. Anna V. Snina,  predajňa: PEKÁREŇ ILaS – 18 s.r.o., Prof. Hlaváča 1885/9, 071 01 Michalovce,

83. Jaroslav P. Pozdišovce ; predajňa: PEKÁREŇ ILaS s.r.o., Strojárska 2740, 069 01 Snina, -----------

84. Stanislav Č.  Krásno nad Kysucou,  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: 1. mája 1364, 023 02 Krásno nad Kysucou, ---------------------------------------------------------

85. Peter H. Ružomberok, ; predajňa: Ing. Ondrej Kliment MARKET ABC, Ružiná 13, 985 52 Ružiná, prevádzka: Ružiná 177, 985 52 Ružiná,--

86. Peter G. Valaská Belá  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Liešťany 116, 972 27 Liešťany, -------------------------

87. Jana P., Oravská Lesná  predajňa: TYRAPOL, spol. s r.o., Oravská Lesná 293, 029 57 Oravská Lesná, --------------------------------------------------------

88. Mária P. Vyšná Myšľa prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Važecká 8, 040 12 Košice,------------

89. Miroslav K. Bardejov ; predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Partizánska 44, 085 01 Bardejov, -------------------------------

90. Mária G., Spišská Nová Ves  predajňa: Jozef Papcun, Hlavná 1072/2, 053 42 Krompachy, prevádzka: Gorazdova 19, 052 01 Spišská Nová Ves, ----

91. Ľudmila P., T. Štiavnička ; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Jána Fraňa 18, 036 01 Martin, ---------------------------

92. Peter P., T. Štiavnička  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Jána Fraňa 18, 036 01 Martin, ---------------------------

93. Marianna V., Klenovec  predajňa: Jana Csintalanová, Železničná 35, 979 01 Rimavská Sobota, prevádzka: 9.Mája – Potraviny ABC 856,   980 55 Klenovec,--------------------------------------------------

94. Roman Ch. Ban. Bystrica; predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Senická cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, -------------------------

95. Marek G. Ban. Bystrica,  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Sládkovičova 56, 974 05 Banská Bystrica, -------------

96. Peter L. Dubnica n/V., predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Gagarinova 1263/49, 018 41 Dubnica nad Váhom, ---------

97. Maťa P. Brusno,  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Bečov 141, 976 63 Predajná, -----------------------------

98. Ch. Eva, Krásno nad Kysucou; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: 1. mája 1364, 023 02 Krásno nad Kysucou, --------------------------------

99. Martina V.  Košice ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Trieda SNP 88, 040 11 Košice,------

100. Renáta M,  Košice, predajna LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Muškátová 9, 040 11 Košice,-------------------------------------------------------

Fresh leták

Akciové letáky

pre stredné a západné Slovensko

Zobraziť

Všetky práva vyhradené

Vyrobilo tangled s.r.o.