Hrajme s Kozlom 2021

Súťaž trvá od 12. 3. 2021 do 19. 4. 2021

Súťaž s pivom značky Kozel. Ako sa zapojiť? Stačí nám poslať poštou pokladničný doklad na našu adresu FRESH, Textilná 1, 040 12 Košice. Potrebné je uviesť názov súťaže "Hrajme s Kozlom 2021", svoje meno, priezvisko, adresu, vlastnoručný podpis a tel. kontakt. Prajeme Vám veľa šťastia v súťaži. 

Zoznam výhercov

Hrajme s Kozlom 2021

- 10 x Kosačka na trávu zn. Kärcher:----------------------------------------------------------------------------

1. Ivan Z.,  Banská Bystrica,; predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Sládkovičova 56, 974 05 Banská Bystrica, -------------

2. Žaneta P. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Žižkova 1, 040 01 Košice, -----------

3. Peter K. Dolný Kubín ; predajňa: AXA MARKET, s.r.o., Nemocničná 2318, 026 01 Dolný Kubín, prevádzka: Nemocničná 2318, 026 01 Dolný Kubín, ------------------------------------------------------------

4. Stanislava H. Bardejov,  predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Andreja Svianteka 28, 085 04 Bardejov, -----------------

5. Mária L. Bardejov, predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov, -----------------------------------

6. Katarína Z. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Pod šiancom 1D, 040 01 Košice, -----------------------------------------------------------------------------------------

7. Robert K. Dobrá,  predajňa: Bartolomej Balogh – BALEX, Š. Petöfiho 1198/79, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Hlavná 1162/198, 077 01 Kráľovský Chlmec, -------------------------------------------

8. Jozef V. Spišské Hanušovce ; predajňa: Jozefína Regecová, Slov. nár. povstania 124/118, 061 01 Spišská Stará Ves, prevádzka: SNP 124/118, 061 01 Spišská Stará Ves, -------------------------------------

9. Miriama D. Šalgovík,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Solivarská 1C/14839, 080 01 Prešov, -------------------------------------------------------------

10. Anna J. Sobrance,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Mlynská 27, 040 01  Košice, ---------

 

- 5 x TV zn. Xiaomi Mi 4S 43:-------------------------------------------------------------------------------------

1. Emília K., Považská Teplá; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Novomeského 2009, 017 01 Považská Bystrica, -----

2. Martina Š. Bardejov,  predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Andreja Svianteka 28, 085 04 Bardejov, -----------------------

3. Ing. Martina K. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Tr. L. Svobodu 8, 040 22 Košice, --------------------------------------------------

4. Eva D. Sečovce,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Nám. sv. Cyrila a Metoda 16,       078 01 Sečovce, ---------------------------------------------

5. Dana M. Stropkov,  predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Mlynská 695, 091 01 Stropkov, ---------------------------------

 

- 100 x Kozel poháre:------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Júlia P., Banská Bystrica  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Kyjevské námestie 5997/2, 974 04 Banská Bystrica, ----------------------------------------------

2. Anna J. Poprad,; predajňa: VOJTKO s.r.o., Šrobárova 2664/22, 058 01 Poprad, prevádzka: Popradskej brigády 748, 058 01 Poprad, -----------------

3. Emília K., Považská Teplá ; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Novomeského 2009, 017 01 Považská Bystrica, -----

4. Mgr. Patrícia T.,  Košice, predajňa: PEKÁREŇ ILaS – 39 s.r.o., Námestie osloboditeľov 951, 071 01 Michalovce, -------------------------------------------

5. Mária T.,  Giraltovce; predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Dukelská 58/65, 087 01 Giraltovce, -----------------------

6. Beáta Z.,  Banská Bystrica; predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Sládkovičova 56, 974 05 Banská Bystrica, -----

7. Jakub Z., Jaklovce, ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Športová 46, 056 01 Gelnica, --------

8. Ing. Ondrej L.,  Zatín,; predajňa: Agnesa Fráterová, Zemplín 72, 076 34 Zemplín, prevádzka: Zemplín 72, 076 34 Zemplín, -----------------------

9. Ľudmila P., T. Štiavnička ; predajňa: Anna Bednárová, Makovického 5, 036 01 Martin, prevádzka: A. Stodolu 25, 036 01 Martin, -------------------

10. Helena M., Dolný Kubín, ; predajňa: AXA MARKET, s.r.o., Nemocničná 2318, 026 01 Dolný Kubín, prevádzka: Nemocničná 2318, 026 01 Dolný Kubín, ---------------------------------------------------

11. Andrej Š., Šúrovce predajňa: VELAPEK s.r.o., Váhovce /554, Váhovce 925 62, prevádzka: Šúrovce /53, Šúrovce 919 25, ----------------------------------

12. Pavol Š., Košice, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Americká trieda 11, 040 13 Košice,

13. Pavol Š. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Americká trieda 11, 040 13 Košice,

14. Renáta M. Košice, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Hronská 14, 040 11 Košice, --------------------

15. RNDr. Bertalan J., Kráľ. Chlmec,  predajňa: Denisa Pandiová, Záhradná 36/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Kapušanská 2820, 077 01 Kráľovský Chlmec, ------------------------------------------

16. Andrej Š., Šúrovce , predajňa: VELAPEK s.r.o., Váhovce /554, Váhovce 925 62, prevádzka: Šúrovce /53, Šúrovce 919 25, ----------------------------------

17. Emília T. Rozhanovce,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Tr. L. Svobodu 8, 040 22 Košice, ---

18. Š. F. Krompachy; predajňa: Jozef Papcun, Hlavná 1072/2, 053 42 Krompachy, prevádzka: Trangusova 447, 053 42 Krompachy, ---------------------------------------

19. Magda R., Martin,  predajňa: Anna Bednárová, Makovického 5, 036 01 Martin, prevádzka: A. Stodolu 25, 036 01 Martin, -------------------

20. G. Peter, Valaská Belá  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Štúrova 371, 019 01 Ilava, --------------------------------------

 

21. Monika K, Ruská Voľa nad Popradom ; predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Hlavná 123, 086 06 Malcov, -------------------------------

22. Peter P. T. Štiavnička  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Ul. Mládeže 23, 036 01 Martin, -----------

23. Marek G. Banská Bystrica,  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Sládkovičova 56, 974 05 Banská Bystrica, -----

24. V. Jolana,  Kráľovský Chlmec,  predajňa: Agnesa Fráterová, Zemplín 72, 076 34 Zemplín, prevádzka: Zemplín 72, 076 34 Zemplín, --------------

25. Marek G. Banská Bystrica,  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Senická cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, -----

26. V. Jolana,  Kráľovský Chlmec,  predajňa: Agnesa Fráterová, Zemplín 72, 076 34 Zemplín, prevádzka: Zemplín 72, 076 34 Zemplín, --------------

27. Mária Ť. Košice ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Trieda SNP 88, 040 11 Košice, ------

28. Kornélia R. Tornaľa, predajňa: Kovalčík LUX s.r.o., Mierová 138, 982 01 Tornaľa, prevádzka: Mierová 138, 982 01 Tornaľa, ----------------------------

29. Ivana T. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Trieda SNP 88, 040 11 Košice, ------

30. Želmíra H. Bardejov,  predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: Dlhý rad 1, 085 01 Bardejov, ------

31. Stanislava H. Bardejov,  predajňa: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, prevádzka: J. Grešáka 8/B, 085 04 Bardejov, --------------------------

32. Štefan P. Banská Bystrica, predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Kyjevské námestie 5997/2, 974 04 Banská Bystrica, ----------------------------------------------

33. Ľudmila P., T. Štiavnička  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Jána Fraňa 18, 036 01 Martin, ---------------------------

34. Mgr. Patricia T.  Košice, predajňa: PEKÁREŇ ILaS s.r.o., Strojárska 2740, 069 01 Snina, ----------

35. V. Jolana,  Kráľovský Chlmec,  predajňa: Agnesa Fráterová, Zemplín 72, 076 34 Zemplín, prevádzka: Zemplín 72, 076 34 Zemplín, --------------

36. Ivan Z., Banská Bystrica,  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Senická cesta 31, 974 01 Banská Bystrica, -------------

37. Ivan Ch. Klenovec, predajňa: Jana Csintalanová, Železničná 35, 979 01 Rimavská Sobota, prevádzka: 9. Mája – Potraviny ABC 856, 980 55 Klenovec, --------------------------------------------------

38. Daniela Z. Stará Ľubovňa, ; predajňa: FRESH POTRAVINY, Marek Firment – STEMA, Jarabina 297, 065 31 Jarabina, prevádzka: Mierová 82,     064 01 Stará Ľubovňa, ------------------------------------

39. Mária K. Lemešany,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Jaltská 2, 040 22 Košice,--------------

40. Kristína P., Prešov, ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Solivarská 1C/14839, 08001 Prešov,

 

41. Marek M., Spišská Stará Ves,  predajňa: Poľnohospodárske družstvo „Zamagurie“, Spišské Hanušovce 1012, 059 04 Spišské Hanušovce, prevádzka: Spišské Hanušovce 109,

42. Adriana Sz., Čierna nad Tisou, predajňa: Agnesa Fráterová, Zemplín 72, 076 34 Zemplín, prevádzka: Zemplín 72, 076 34 Zemplín, ------------------------

43. Milan K. Sečovce, predajňa: Jaroslav Malackanič JAMALA, Hviezdoslavova 6/1170, Sečovce 078 01, prevádzka: Obchodná 56/165, Sečovce 078 01, -------------------------------------------------------------

44. Marek G. Banská Bystrica,  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Sládkovičova 56, 974 05 Banská Bystrica, -----

45. Danka L., Bytča  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Komenského 5, 014 01 Bytča, ----------------------------------

46. Jozef V. Spišské Hanušovce  predajňa: Jozefína Regecová, Slov. nár. povstania 124/118, 061 01 Spišská Stará Ves, prevádzka: SNP 124/118, 061 01 Spišská Stará Ves, -------------------------------------

47. Benjamín Ž., Zemplín, predajňa: Agnesa Fráterová, Zemplín 72, 076 34 Zemplín, prevádzka: Zemplín 72, 076 34 Zemplín, ------------------------------------------------

48. Danka L., Bytča  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Komenského 5, 014 01 Bytča, ----------------------------------

49. Janka K., Prievidza,  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Dlhá 42, 971 01 Prievidza, -------------------------------

50. Pavol G., Predajná,  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Bečov 141, 976 63 Predajná, -----------------------------

51. O. Denisa,  Gemerská Hôrka  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Železničná 865, 049 11 Plešivec, --------------------------------------------------

52. Erika Cz., Marcelová,  predajňa: VAMAX – 1, s.r.o., Ul. biskupa Királya 22/13, 945 05 Komárno, prevádzka: Lipový rad 121, 946 32 Marcelová, -----------

53. Peter Š., Košice, ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Žižkova 1, 040 01 Košice,------------

54. Danka L., Bytča  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Komenského 5, 014 01 Bytča, ----------------------------------

55. Benjamín Ž., Zemplín  predajňa: Agnesa Fráterová, Zemplín 72, 076 34 Zemplín, prevádzka: Zemplín 72, 076 34 Zemplín, ------------------------------------------------

56. Danka L. Bytča,  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Komenského 5, 014 01 Bytča, ----------------------------------

57. Štefan K., Rimavská Sobota ; predajňa: JK & SN GROUP, s.r.o., Nám. Š. M. Daxnera 1 1251, 979 01 Rimavská Sobota, prevádzka: B. Bartóka, 979 01 Rimavská Sobota, -------------------------------------

58. Jana B., Zavar  predajňa: VELAPEK s.r.o., Váhovce /554, Váhovce 925 62, prevádzka: Šúrovce /53, Šúrovce 919 25, ----------------------------------

59. Ján M. Prešov  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Solivarská 1C/14839, 080 01 Prešov, -----------------

60. Peter P.,T. Štiavnička  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Podhájska 1496/35, 036 01 Martin, -------

 

61. Emília K. Považská Teplá ; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Novomeského 2009, 017 01 Považská Bystrica, -----

62. Valéria S., Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Hronská 14, 040 11 Košice,----------

63. V. Jozef,  Slanec,  predajňa: Progres Company s.r.o., Kalša 237, 044 18 Kalša, prevádzka: Hlavná 55/114, 044 17 Slanec, ---------------------------------

64. Miroslav B. Košice, ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Tr. L. Svobodu 8, 040 22 Košice,----

65. Eva A., Košice – Šaca ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Železiarenská 80, 040 15 Šaca,-------

66. Mgr. Ivana O., Jaklovce  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Športová 46, 056 01 Gelnica,---------

67. Marek H. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Važecká 8, 040 12 Košice,-----------------------

68. Martina V., Košice,  LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Trieda SNP 88, 040 11 Košice,------

69. Jozef R., Rimavská Sobota ; predajňa: JK & SN GROUP, s.r.o., Nám. Š. M. Daxnera 1 1251, 979 01 Rimavská Sobota, prevádzka: B. Bartóka, 979 01 Rimavská Sobota, -------------------------------------

70. Ivica J., Kys. Nové Mesto ; predajňa: V.M.MARLEX, s.r.o., Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prevádzka: Dubská cesta 2918, 024 01 Kysucké Nové Mesto, --------------------------------

71. Michal J., Kys. Nové Mesto ; predajňa: V.M.MARLEX, s.r.o., Komenského 1354, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prevádzka: Dubská cesta 2918, 024 01 Kysucké Nové Mesto, --------------------

72. Marián L. Šaľa,  predajňa: Marta Pargáčová – ESELEM, Horná 2069/15, 927 01 Šaľa, prevádzka: Horná 2069/15, 927 01 Šaľa, -------------------------

73. Marek H. Košice, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Važecká 8, 040 12 Košice,-----------------------

74. Petronela F., L. Mikuláš ; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Nábrežie Dr. A. Stodolu 4046, 031 01 Liptovský Mikuláš, -----------------------------------------------------

75. Majka P., Brusno  predajňa: SK Catering, s.r.o., Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová, prevádzka: Kyjevské námestie 6997/2, 974 04 Banská Bystrica,--

76. Oľga K. Veľký Šariš,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Solivarská 1C/14839, 080 01 Prešov, -------------------------------------------------------------77. Dana B. Michalovce,  predajňa: Ing. Ľubomír Surový SUREX, Iňačovce 104, 072 11 Iňačovce, prevádzka: Štefánikova 62, 071 01 Michalovce,------

78. Jakub Z. Jaklovce, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Športová 46, 056 01 Gelnica, --------

79. Róbert I. Prievidza,  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Dlhá 42, 971 01 Prievidza, --------------------------------------

80. Milan K. Sečovce, predajňa: Jaroslav Malackanič JAMALA, Hviezdoslavova 6/1170, Sečovce 078 01, prevádzka: Obchodná 56/165, Sečovce 078 01, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

81. Jakub Z. Jaklovce, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Športová 46, 056 01 Gelnica, --------

82. Marian S. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Miškovecká 23, 040 11 Košice, ----------------

83. Janka Š. Roštár; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1,      040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Železničná 865, 049 11 Plešivec, -----------------

84. Ján M. Prešov  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1,    040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Armádneho generála Svobodu 25, 080 01 Prešov, ----------------------------------------------

85. Valér M. Košice ; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Čordáková 2, 040 23 Košice, --------

86. Štefan H. Medzev,  predajňa: RS-SK, s.r.o., Štóska 181, 044 25 Medzev, prevádzka: Kováčska 84, 044 25 Medzev, ----------------------------------------------------

87. Dana B. Michalovce,  predajňa: Ing. Ľubomír Surový SUREX, Iňačovce 104, 072 11 Iňačovce, prevádzka: Štefánikova 62, 071 01 Michalovce,------

88. Dušan O. Vlachovo,  predajňa: Jozef Elexa – Elex Waters, Edelényská /4, Rožňava 048 01, prevádzka: Nálepku /200, Vlachovo 049 24,---------------

89. D. Karol,  Košice,; predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Povstania českého ľudu 3, 040 22 Košice, ----

90. Kvetka C. Stará Turá,. Janka Potfajová – POTRAVINY, SNP 17/291, 916 01 Stará Turá, prevádzka: SNP 17/291, 916 01 Stará Turá, ----------------------------------------------------------------------

91. Štefan H. Medzev,  predajňa: RS-SK, s.r.o., Štóska 181, 044 25 Medzev, prevádzka: Kováčska 84, 044 25 Medzev, ----------------------------------------------------

92. Ján V. Gem. Hôrka, predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Železničná 865, 049 11 Plešivec, -----------------------

93. Juraj M. Považská Bystrica  predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: (%MD_ULICA%), 017 01 Považská Bystrica, -------

94. Mária B. Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Lidické námestie 13, 040 22 Košice, 

95. Katka V, Revúca  predajňa: Zuzana Topercerová, Mierová 53/7, 050 01 Revúca, prevádzka: Komenského 1096/1, 050 01 Revúca, ----------

96. Jozef V., Košice,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Bukovecká 4, 040 12 Košice, --------

97. R. Naďa,  Trenčín: BALA, s.r.o, Zlatovská 32, 911 01 Trenčín, prevádzka: Gen. Svobodu 7624, 911 08 Trenčín, ---------------------------------------------------------------------------------------------

98. Adela V. Gem. Hôrka,  predajňa: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, prevádzka: Supermarket FRESH Plus, Železničná 865, 049 11 Plešivec, --------------

99. Ivan K. Kamenná Poruba, ; predajňa: KORUNA s.r.o., Bytčianska 114, 010 03  Žilina, prevádzka: Nám. Ľ. Fullu 28, 010 01 Žilina, -----------------------

100. Štefan K., Váhovce; predajňa: VELAPEK s.r.o., Váhovce 554, 925 62 Váhovce, prevádzka: Váhovce 766, 925 62 Váhovce, --------------------------------------------

Fresh leták

Akciové letáky

pre stredné a západné Slovensko

Zobraziť

Všetky práva vyhradené

Vyrobilo tangled s.r.o.